Entryform GO Rally 2016

Het inschrijfgeld voor de 8ste GO Rally bedraagt € 375,00 ex btw per equipe. Hierin is begrepen: het routeboek met uniek naslagwerk, 2 rallyborden, een rally aandenken en natuurlijk de catering met dranken.

Voorwaarden:
1. Er is plaats voor maximaal 60 equipes. Er wordt geplaatst op basis van wie het eerst komt en het eerst betaald.
2. Indien de organisatie door externe omstandigheden het evenement moet annuleren wordt het inschrijfgeld onder inhouding van € 25,00 administratie kosten geretourneerd.
3. Bij annulering voor 1 maart wordt 50% van het inschrijfgeld geretourneerd.
4. Ondergetekende verklaart de voorwaarden van de organisatie te accepteren en zich neer te leggen bij de regels van de organisatie.
5. Ik, ondergetekende verklaar deel te nemen op eigen risico en ben er mij van bewust dat de organisatie niet aansprakelijk is voor enige door mij geleden schade tijdens het evenement. Ik verklaar bovendien te beschikken over afdoende wettelijke verzekeringen voor particulieren als ook voertuigen.
6. Ik verklaar dit te hebben gelezen en akkoord bevonden.

Driver / Pilot

Codriver / Co Pilot

Car/Plane details

Options